statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bahnea / Bonyha (Maros megye)

Községközpont: Bonyha község

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3739 1698 11 1092 668
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
48 75 10 - 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
27 - 12 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 8 - 5 -
Nem válaszolt
82

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1948 891 23 660 265
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 74 * 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 0 0 7 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 19 * 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék