statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Erdélyi népszámlálási adatok 2002-2011

 

Az adatbázis a tizenhat erdélyi megye településeinek lélekszámadatait tartalmazza a két legutóbbi, 2002. és 2011. évi népszámlálásra vonatkozóan. A nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti adatokat tartalmazó adatsorok a hivatalos népszámlálási adatbázisok hozzáférhetősége függvényében községszintű vagy településszintű bontásban szerepelnek: a 2002. évi népszámlálás esetében a nemzetiségi és felekezeti adatok érhetők el településszintű bontásban, az anyanyelvi adatok csak községszintű bontásban, a 2011. évi népszámlálás esetében a nemzetiségi adatok hozzáférhetők településszintű bontásban, a felekezeti és az anyanyelvi adatok pedig csak községszintű bontásban szerepelnek.

Az adatbázis szerkezete a 2011. évi népszámlálások idején érvényes közigazgatási beosztást követi. Az 1992 és 2002 közötti, valamint a 2002 és 2011 közötti közigazgatási átszervezéseket (községek szétválása, új községek létrejötte, települések átsorolása más községbe stb.) az érintett községeknél és településeknél megjegyzés formájában tüntettük fel.

A 2002. és 2011. évi adatsorokhoz hozzárendeltük a Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) című munkája alapján készült népszámlálási adatbázisok adatsorait, amelyek szintén településszintű és/vagy községszintű bontásban tartalmazzák az 1850-1992 közötti népszámlálások nemzetiségi, felekezeti és anyanyelvi adatait. (Utóbbi leírását lásd bővebben https://varga.adatbank.ro/).


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék