statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Macea c. / Mácsa község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mácsa, Szentmárton

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5762 4352 295 15 200
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 163 372 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 * 3 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 4 6 *
Nem válaszolt
325

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6169 4831 392 32 205
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
23 241 413 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 0 0 3 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 3 8 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék