statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ineu oraşul / Borosjenő város (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Borosjenő, Apatelek

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9260 7270 635 75 373
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
27 226 116 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- 4 26 9 10
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
11 27 52 3 7
Nem válaszolt
380

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10207 8307 891 110 349
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
37 250 115 1 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 38 3 8
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
33 41 11 3 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék