Comuna Şopotu Nou - Újsopot község

 

Összesen

 

1880a   1297      864       -       1   389+43     .      .      -      -      .      .      -      .

1880b   1297      886       -       1     410      .      .      -      -      .      .      -      .

1890a   1444     1013       -       -     431      .      .      -      -      -      .      -      .

1900a   1543     1156       1       -     386      .      .      -      -      -      .      -      .

1910a   1636     1273       -       -     363      .      .      -      4      -      .      -      .

1920n   1722     1299       -       -     423      -      .      .      .      .      .      .      .

1930a   1854     1453       1       1     399      1     12      -      -      .      .    386      -

1930n   1854     1456       1       1     396      1      9      -      -      .      .    386      -

1941n   1908     1508       1       -     399      .      .      .      .      .      .      .      .

1956n   1910     1586       -       -     324      -     17      -      -      .    307      -      -

1966a   1958     1660       -       -     298      -      1      -      -      .    297      -      -

1966n   1958     1660       -       -     298      -      1      -      -      .    297      -      -

1977n   1945     1659       -       -     286      -     15      -      -      -    267      -      -

1992a   1659     1436       -       -     223      -      -      -      -      .    223      -      -

1992n   1659     1436       -       -     223      -      -      -      -      -    223      -      -

 

1. Şopotu Nou - Újsopot

 

1880a    887      864       -       1     0+22     .      .      -      -      .      .      -      .

1880b    887      886       -       1       -      .      .      -      -      .      .      -      .

1890a   1026     1013       -       -      13      .      .      -      -      -      .      -      .

1900a   1157     1156       1       -       -      .      .      -      -      -      .      -      .

1910a   1281     1268       -       -      13      .      .      -      4      -      .      -      .

1920n   1298     1298       -       -       -      -      .      .      .      .      .      .      .

1930a   1466     1451       1       1      13      1     12      -      -      .      .      -      -

1930n   1466     1454       1       1      10      1      9      -      -      .      .      -      -

1941n   1506     1503       -       -       3      .      .      .      .      .      .      .      .

1956     726(a)     .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    326      326       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n    326      326       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    386      371       -       -      15      -     15      -      -      -      -      -      -

1992n    379      379       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Különvált Kersia Rosie (Cârşa Roşie), Dristye (Driştie ), Pojenile Bojni (Poienile Boinei), Rakittapuszta (Răchita), Sztancsilovapuszta (Stăncilova), Urku (Urcu), Rakittavölgy (Valea Răchitei) és Rosievölgy (Valea Roşie).

 

2. Cârşa Roşie - Kersia Rosie(a)

 

1956     (57)       .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    127      127       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n    127      127       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    114      114       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n     94       94       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

3. Driştie - Dristye(a)

 

1956     (61)       .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a     40       40       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n     40       40       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n     25       25       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n     35       35       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

4. Poienile Boinei - Pojenile Bojni(a)

 

1956      75        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a     81       81       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n     81       81       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n     68       68       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n     53       53       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

5. Ravensca - Almásróna

 

1880a    410        -       -       -   389+21(a)  .      .      -      -      .      .      -      .

1880b    410        -       -       -     410      .      .      -      -      .      .      -      .

1890a    418        -       -       -     418      .      .      -      -      -      .      -      .

1900a    386        -       -       -     386(b)   .      .      -      -      -      .      -      .

1910a    355        5       -       -     350(c)   .      .      -      -      -      .      -      .

1920n    424        1       -       -     423      -      .      .      .      .      .      .      .

1930a    388        2       -       -     386      -      -      -      -      .      .    386      -

1930n    388        2       -       -     386      -      -      -      -      .      .    386      -

1941n    402        5       1       -     396      .      .      .      .      .      .      .      .

1956     317        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    305        7       -       -     298      -      1      -      -      .    297      -      -

1966n    305        7       -       -     298      -      1      -      -      .    297      -      -

1977n    279        8       -       -     271      -      -      -      -      -    267      -      -

1992n    227        4       -       -     223      -      -      -      -      -    223      -      -

 

(a) Az egyéb rovatban szereplők külföldi nyelvűek.

(b) A lakosság nagyobbrészt cseh-morva.

(c) Az egyéb anyanyelvűek legnagyobbrészt csehek.

 

6. Răchita - Rakittapuszta(a)

 

1956     143        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    215      215       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n    215      215       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    254      254       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n    183      183       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

7. Stăncilova - Sztancsilovapuszta(a)

 

1910    (408)    (408)     (-)     (-)     (-)     .      .     (-)    (-)    (-)     .     (-)     .

1956     475        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    478      478       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n    478      478       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    465      465       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n    442      442       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

8. Urcu - Urku(a)

 

1910    (100)    (100)     (-)     (-)     (-)     .      .     (-)    (-)    (-)     .     (-)     .

1956      78        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a     80       80       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n     80       80       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n     68       68       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n     52       52       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

9. Valea Răchitei - Rakittavölgy(a)

 

1956    (129)       .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a    219      219       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n    219      219       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    179      179       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n    119      119       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.

 

10. Valea Roşie - Rosievölgy(a)

 

1910    (159)    (159)     (-)     (-)     (-)     .      .     (-)    (-)    (-)     .     (-)     .

1956      96        .       .       .       .      .      .      .      .      .      .      .      .

1966a     87       87       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1966n     87       87       -       -       -      -      -      -      -      .      -      -      -

1977n    107      107       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

1992n     75       75       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -

 

(a) Korábban Újsopot (Şopotu Nou) része volt.