Comuna Vinţu de Jos - Alvinc község

 

Összesen

 

1850    4117    3114     151     357     334      26       -     135       -       .      .      .

1857    4075    3122     227     345     311       2       -      68       -       .      .      .

1869    4774    3537     197     504     366      51       1     118       -       .      .      .

1880    4279    3270     184     366     305      30       7     117       -       .      .      .

1890    4888    3756     191     395     367      33       3     143       -       .      .      .

1900    4936    3797     290     361     330      35       6     117       -       .      .      .

1910    5440    4247     367     330     314      40      19     123       -       .      .      .

1930    5312    4545     357     158     150      26       1      67       8       8      .      -

1992    5232    4968      23      71      18       1       1      23     127       4     97     14

 

1. Vinţu de Jos - Alvinc

 

Vinţu de Jos - Alvinc

 

1850    1540     696     134     352     240      19       -      99       -       .      .      .

1857    1373     605     177     312     236       2       -      41       -       .      .      .

1869    1676     676     139     468     266      48       1      78       -       .      .      .

1880    1372     511     180     340     238      23       5      75       -       .      .      .

1890    3735    2608     186     395     367      33       3     143       -       .      .      .

1900    3854    2715     290     361     330      35       6     117       -       .      .      .

1910    4192    3002     365     329     314      40      19     123       -       .      .      .

1930    4104    3337     357     158     150      26       1      67       8       8      .      -

1992    3029    2822      22      70      15       1       1      21      77       4     62      5

 

Sibişani - Sibisán

 

1850     435     431       -       -       -       -       -       4       -       .      .      .

1857     505     502       -       -       3       -       -       -       -       .      .      .

1869     533     533       -       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1880     541     533       -       -       -       -       -       8       -       .      .      .

 

2. Câmpu Goblii

 

1992     140     139       -       -       -       -       -       -       1       -      1      -

 

3. Ciocaşu

 

1992      25      25       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

4. Crişeni

 

1992      68      67       -       -       -       -       -       -       1       -      -      1

 

5. Dealu Ferului - Vashegy

 

1910    (375)   (375)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)      .      .      .

1992      53      52       -       1       -       -       -       -       -       -      -      -

 

6. Gura Cuţului

 

1992      50      50       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

7. Haţegana

 

1992      48      48       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

8. Inuri - Borsómező

 

1850     806     806       -       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1857     868     865       3       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1869    1018    1015       3       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1880    1015    1005       4       -       -       -       2       4       -       .      .      .

1890    1153    1148       5       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1900    1082    1082       -       -       -       -       -       -       -       .      .      .

1910    1248    1245       2       1       -       -       -       -       -       .      .      .

1930    1208    1208       -       -       -       -       -       -       -       -      .      -

1992     159     159       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

9. Laz

 

1992      23      23       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

10. Mătăcina

 

1992      22      22       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

11. Mereteu

 

1992     201     197       -       -       -       -       -       -       4       -      1      -

 

12. Pârău lui Mihai

 

1992     127     126       -       -       -       -       -       -       1       -      1      -

 

13. Poieniţa

 

1992      48      48       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

14. Stăuini

 

1992      68      65       -       -       -       -       -       -       3       -      -      3

 

15. Valea Goblii - Goblipatak

 

1910    (120)   (120)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)     (-)      .      .      .

1992     109     107       -       -       -       -       -       -       2       -      2      -

 

16. Valea lui Mihai

 

1992      52      52       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -

 

17. Valea Vinţului

 

1992     546     513       -       -       3       -       -       -      30       -     30      -

 

18. Vurpăr - Borberek

 

1850    1336    1181      17       5      94       7       -      32       -       .      .      .

1857    1329    1150      47      33      72       -       -      27       -       .      .      .

1869    1547    1313      55      36     100       3       -      40       -       .      .      .

1880    1351    1221       -      26      67       7       -      30       -       .      .      .

1910   (1140)   (986)    (16)    (32)    (72)    (11)     (2)    (21)     (-)      .      .      .

1992     464     453       1       -       -       -       -       2       8       -      -      5