statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Gheorghe Doja c. / Lukafalva község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Lukafalva, Lukailencfalva, Lőrincfalva, Teremiújfalu, Nagyteremi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2982 694 144 1932 45
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 - 16 - 6
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 76 - 7 -
Nem válaszolt
53

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2869 698 84 1924 19
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
20 3 22 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 76 9 0 9

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék