statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Găleşti c. / Nyárádgálfalva község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nyárádgálfalva, Nagyadorján, Kisadorján, Bede, Nyomát, Nyárádszentlászló, Szentháromság

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3067 75 556 941 *
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 7 21 - 770
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * - 4 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 148 - 192 *
Nem válaszolt
344

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2940 110 616 1009 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 10 29 0 968
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 112 71 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék