statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Păuca c. / Pókafalva község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Pókafalva, Oláhbogát, Kiskerék, Székásgyepü

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1929 1708 - * 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- - - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
146 - - - 32
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
34

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2226 2051 1 0 5
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
133 0 1 10 20
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék