statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Galda de Jos / Alsógáld község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsógáld, Borosbenedek, Csáklya, Felsőgáld, Kismindszent, Vajasd, Rajkány

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4516 3896 30 291 12
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
60 3 25 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 * - *
Nem válaszolt
183

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4882 4190 52 504 19
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
71 2 27 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 8 1 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék