statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Alba Iulia / Gyulafehérvár (Fehér megye)

Községközpont: Gyulafehérvár municípium

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
59396 52433 1340 832 1114
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1620 1030 65 16 48
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
75 21 82 24 35
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
20 474 52 36 79

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék