statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Alba Iulia municipiul / Gyulafehérvár municípium (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gyulafehérvár, Borbánd, Ompolykisfalud, Poklos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
63536 51659 1195 582 1368
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1226 961 61 25 47
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
52 16 21 93 23
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
14 309 81 116 62
Nem válaszolt
5620

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
66406 58451 1661 855 1444
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1744 1155 78 16 48
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
80 21 82 24 36
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
20 515 55 40 81

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék