statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Periam c. / Perjámos község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Perjámos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4505 3655 329 8 171
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
58 51 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 5 * - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 20 * *
Nem válaszolt
190

Megjegyzés: 2008-ban kivált belőle és önállósult Pészak (Pesac).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6626 5471 451 10 444
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
69 116 29 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 5 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
13 13 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék