statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Slatina-Timiş c. / Temesszlatina község (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Temesszlatina, Illópatak, Újszagyva, Ószagyva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3074 1819 924 - 20
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 153 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 4 - -
Nem válaszolt
153

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3159 1936 1004 0 27
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1 185 0 0 6
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék