statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bocsig c. / Bokszeg község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bokszeg, Monyoró, Repszeg

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3553 2709 74 21 154
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
415 110 22 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 10 1 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 35 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék