statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Surduc c. / Szurduk község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szurduk, Tótszállás, Kiskeresztes, Szalonnapatak, Kőszénbánytelep, Tihó, Turbóca

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3461 3011 8 5 133
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
93 24 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 98 - 6 *
Nem válaszolt
74

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4026 3588 3 8 175
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
100 11 6 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 4 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 128 3 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék