statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sântandrei c. / Biharszentandrás (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Biharszentandrás, Újpalota

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4912 3152 567 99 368
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
371 102 - - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 23 7 5 -
Nem válaszolt
216

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3980 2428 594 108 296
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
397 136 0 1 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 18 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék