statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Zau de Câmpie c. / Mezőzáh község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mezőzáh, Mezőszakál, Botadűlő, Hodáj és Bozsortanya, Csiretea

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3236 2031 10 191 37
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
577 29 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 215 - 37 *
Nem válaszolt
103

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3509 2292 9 242 49
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
567 34 9 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 258 36 0 11

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék