statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Râciu c. / Mezőrücs község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mezőrücs, Nagyoldal, Hágó, Lenes, Néma, Mezőszentmárton, Nagyölyves, Forrásészka

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3748 3215 17 87 77
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
200 15 7 - 4
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
4 26 - * -
Nem válaszolt
94

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3752 3259 14 97 65
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
234 18 9 0 6
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 44 4 2 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék