statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Valea Viilor / Nagybaromlak (Szeben megye)

Községközpont: Nagybaromlak község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1426 1355 * 7 16
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 0 12 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 0 16 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 9 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék