statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Târnava c. / Nagyekemező község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyekemező

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2858 2448 35 37 90
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 * * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
24 34 11 9 11
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 7 - -
Nem válaszolt
136

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2871 2629 40 38 66
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 0 0 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
27 0 43 2 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 9 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék