statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şelimbăr c. / Sellenberk község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sellenberk, Bongárd, Móh, Vesztény

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7028 6286 65 13 50
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
27 53 7 - 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
74 - 8 17 10
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 44 * 8
Nem válaszolt
350

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4912 4700 23 15 13
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 15 26 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
57 0 9 11 24
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 13 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék