statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Slimnic c. / Szelindek község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szelindek, Álgyitelep, Rüsz, Szászvessződ

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3581 3270 5 6 44
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 28 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 16 7 9 18
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 * * *
Nem válaszolt
155

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3670 3502 4 3 41
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 56 4 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 0 22 1 20
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék