statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Moşna c. / Muzsna község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Muzsna, Szászalmád, Nemes

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3335 2915 11 21 121
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 7 22 - 10
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
58 - 3 35 5
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 17 - * *
Nem válaszolt
103

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3251 2797 18 46 106
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
16 18 28 0 16
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
118 0 23 0 47
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 16 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék