statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Marpod c. / Márpod község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Márpod, Illenbák

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1017 929 15 - -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- - * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - 18 5 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - *
Nem válaszolt
42

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
853 801 2 2 10
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 2 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 7 6 10 9
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék