statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bruiu c. / Brulya község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Brulya, Gerdály, Mártonhegy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
703 604 - 10 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- - 49 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 17 * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - 4 -
Nem válaszolt
18

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
795 692 0 15 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1 0 61 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 9 0 12
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 1 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék