statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Brateiu c. / Baráthely község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Baráthely, Szászbuzd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3415 2624 9 17 272
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
106 9 7 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 25 13 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - 3 -
Nem válaszolt
326

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3182 2639 14 17 333
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
83 3 15 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
14 0 10 1 45
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 1 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék