statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Agnita / Szentágota (Szeben megye)

Községközpont: Szentágota város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8997 8410 136 182 50
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 * 31 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 0 30 8 106
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 20 * * 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék