statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cincu c. / Nagysink község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagysink, Kisprázsmár

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1587 1400 23 11 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 3 13 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * * 73
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 4 - -
Nem válaszolt
51

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1836 1647 37 22 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 4 22 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 74 0 23
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék