statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Căianu c. / Magyarkályán község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarkályán, Báré, Kiskályán, Kályánivám, Vajdakamarás, Lárgatanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2355 1283 9 475 21
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 17 364 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 86 12 4 *
Nem válaszolt
74

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2567 1408 7 580 37
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1 20 403 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 105 1 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék