statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Baciu c. / Kisbács község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kisbács, Nádaskóród, Méra, Nádaspapfalva, Andrásháza, Csonkatelep, Szucság

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10317 6064 785 2320 208
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
190 132 * * 66
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
28 15 5 3 *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 36 81 18 13
Nem válaszolt
348

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8139 4629 747 2206 159
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
166 85 4 3 24
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
24 19 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 59 6 3 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék