statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Aşchileu c. / Esküllő község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyesküllő, Kisesküllő, Ördögkeresztúr, Magyarfodorháza

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1601 1331 3 153 39
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 3 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
65

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1841 1614 5 191 15
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 0 5 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 0 3 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék