statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lechinţa / Szászlekence (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont: Szászlekence község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2795 2561 7 83 40
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
18 35 9 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 0 * 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 33 * * 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék