statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mărtiniş comuna / Homoródszentmárton (Hargita megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Homoródszentmárton, Abásfalva, Bágy, Homoródremete, Kénos, Homoródkeményfalva, Gyepes, Lókod, Városfalva, Homoródszentpéter, Recsenyéd, Homoródszentpál

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2838 35 373 407 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 18 - - 1898
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 21 8 19 -
Nem válaszolt
55

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3011 35 365 443 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 30 0 0 2107
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 23 7 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék