statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lenauheim c. / Csatád község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csatád, Bogáros, Garabos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5109 3749 554 30 259
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 27 15 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
36 24 5 - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 3 - *
Nem válaszolt
386

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5676 4337 814 43 327
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
34 51 10 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 7 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 16 22 1 8

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék