statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Jamu Mare c. / Nagyzsám község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyzsám, Klopódia, Ferend, Ermény, Lacunás

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2971 2295 324 12 18
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
115 76 11 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 12 5 *
Nem válaszolt
98

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3327 2491 462 10 5
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
209 112 9 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 2 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 20 3 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék