statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ciudanoviţa c. / Csudafalva község (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csudafalva, Dicsény

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
657 508 7 3 60
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
14 29 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
33

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
777 657 14 5 28
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 47 10 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék