statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Archiş c. / Bélárkos község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bélárkos, Barzafalva, Tönköd, Nermegy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1515 1048 - - 62
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 226 144 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
32

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1699 1201 4 1 74
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 266 132 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 18 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék