statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Pericei c. / Szilágyperecsen község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szilágyperecsen, Szilágybadacsony, Kisperecsentanya, Somlyószécs

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3768 1269 10 1722 29
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
95 522 4 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 4 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 18 * 5 -
Nem válaszolt
85

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4002 1530 4 1762 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
115 551 7 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 18 5 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék