statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lozna c. / Nagykózna község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagylózna, Ködmönös, Kőlózna, Lesvölgy, Lóznavölgy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1072 910 5 6 92
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 * * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 15 - -
Nem válaszolt
35

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1195 1052 3 3 112
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 5 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 11 0 2 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék