statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Supur c. / Szopor község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsószopor, Dobra, Girókuta, Nántű, Rákosterebes, Szekerestanya, Felsőszopor

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4231 2549 86 908 266
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
72 15 - 3 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 215 - 8 -
Nem válaszolt
105

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4677 2896 101 1032 206
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
109 33 2 5 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 255 33 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék