statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mireşu Mare c. / Nagynyíres község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagynyíres, Dánfalva, Jeder, Szamoslukácsi, Gyökeres, Jávorfalu, Szamostölgyes

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4766 3559 8 9 511
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
222 67 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- 5 - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 194 8 11 *
Nem válaszolt
171

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5130 3976 2 4 556
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
296 67 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 9 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 201 10 0 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék